Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Uniwersytet Gdański – pionier w dziedzinie Chemii

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański
Materiały prasowe

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe oraz kształcenie w zakresie chemii i ochrony środowiska zarówno w kraju, jak i za granicą. Zajmuje się między innymi analityką chemiczną i środowiskową, chemią obliczeniową, fizykochemią organiczną i nieorganiczną, chemią materiałów oraz szeroko pojętą chemią medyczną, w tym otrzymywaniem nowych, wieloskładnikowych form leków w postaci krystalicznej. O strategii rozwoju Wydziału i pionierskim projekcie rozmawiam z Panią Dziekan Wydziału Chemii UG, dr hab. Beatą Grobelną, prof. UG  oraz Panem dr hab. Arturem Sikorskim, prof. UG, kierownikiem Pracowni Krystalochemii na Wydziale Chemii UG.

Siła Wydziału

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstał w 1991 roku, choć jego początki sięgają roku 1945, kiedy to w ramach nowo powołanego Pedagogium rozpoczęto kształcenie nauczycieli w zakresie chemii. Obecnie składa się z 12 katedr, w ramach których działają 32 pracownie naukowe oraz Zespół Dydaktyki i Popularyzacji Nauki. Wydział ma uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie chemia.

Wydział Chemii może pochwalić się ogromnym udziałem w osiągnięciach badawczych wynikający ze współpracy międzynarodowej (m.in. USA, Niemcy, Japonia, Szwecja) i krajowej. Światowy poziom prowadzonych badań naukowych możliwy jest dzięki zgromadzonej nowoczesnej aparaturze. Wyniki prowadzonych na wydziale badań znajdują odzwierciedlenie w licznych publikacjach z tzw. listy filadelfijskiej. 

Biznes Chemiczny

To pierwszy tego typu w Polsce unikatowy kierunek studiów o profilu inżynierskim. Studia trwają 7 semestrów, a ich absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia przygotowują kadrę inżyniersko-menadżerską dla szeroko pojętej branży chemicznej zarówno w dużych zakładach wytwórczych (sektor chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny, agrochemiczny, spożywczy) jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, odzysk metali, przetwórstwo odpadów i in.). Biznesowe elementy wykształcenia umożliwiają absolwentom nie tylko sprawne zakładanie i prowadzenie małych firm działających w zakresie chemii stosowanej, ale także obejmowanie stanowisk menadżerskich w przedsiębiorstwach. Uzyskują oni tym samym znaczącą przewagę na rynku pracy w stosunku do osób z typowym wykształceniem inżynierskim lub menadżerskim, dysponując kompetencjami zarówno z jednego jak i drugiego obszaru wiedzy. 

Pionierski projekt

W ostatnich latach na wydziale prowadzone były badania pod kierownictwem prof. Artura Sikorskiego dotyczące otrzymywania nowych, wieloskładnikowych form leków w postaci krystalicznej. Substancje takie wykazują lepsze właściwości fizykochemiczne – a często również farmakologiczne – niż czysta substancja czynna, co skutkuje skuteczniejszym działaniem leku. Ostatnio naszą uwagę skupiliśmy na nimesulidzie. Jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który w leczeniu niektórych schorzeń wykazuje lepsze działanie, niż inne, dostępne na rynku farmaceutycznym leki z tej grupy, lecz jego przyjmowanie wiąże się z ryzykiem występowania poważnych skutków ubocznych. Celem badań finansowanych przez Uniwersytet Gdański było usprawnienie działania tego leku. W wyniku realizacji projektu, w ciągu ostatnich 3 lat zostało złożonych 6 zgłoszeń patentowych, w tym dwa do Europejskiego Urzędu Patentowego – w przygotowaniu są kolejne zgłoszenia patentowe. Kilka tygodni temu przez Urząd Patentowy RP został nam udzielony patent na jeden z wynalazków. Część wynalazków jest na czwartym poziomie gotowości technologicznej, a prace nad kolejnymi wciąż trwają. Obecnie największym wyzwaniem jest przeskalowanie procesów otrzymywania związków na skalę półtechniczną. Część tych badań została sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, koordynowanego przez Centrum Transferu Technologii UG. Badania mogą przyczynić się do otrzymania innowacyjnych produktów dla przemysłu farmaceutycznego.

Martyna Papiernik

uniwersytet gdański
uniwersytet gdański /
fot. materiały prasowe