Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Gmina Koneck - rok inwestycji i rozwoju

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
koneck
fot. materiały prasowe

W roku 2023 gmina Koneck przeszła przez znaczący etap transformacji, zaznaczając swoją obecność jako dynamicznie rozwijające się miejsce. Wójt gminy, w podsumowaniu minionego roku, wyraża pełne zadowolenie z osiągnięć, podkreślając ich istotność dla dalszego rozwoju społeczności lokalnej. – 2023 rok był dla naszej gminy niezwykle udany pod względem rozwoju. Realizacja licznych inwestycji o znaczeniu lokalnym i regionalnym stanowiła istotny krok naprzód – z dumą mówi wójt Ryszard Borowski podczas naszej rozmowy.

Jakby Pan podsumował miniony rok dla gminy Koneck? Jakie kluczowe osiągnięcia w rozwoju społeczności lokalnej widzi Pan jako najważniejsze?

koneck
/
fot. materiały prasowe

R.B.: W 2023 roku odnotowaliśmy znaczący postęp w rozwoju naszej gminy. Wykonanie istotnych 
i znaczących inwestycji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z różnych źródeł zewnętrznych. Głównie korzystaliśmy z funduszy rządowych, takich jak Polski Ład czy Rozwój Dróg. Udało się zrealizować ścieżki pieszo-rowerowe we współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej oraz wybudować nowe parkingi, place zabaw, świetlicę wiejską, szkołę muzyczną oraz sale multimedialne. Można śmiało stwierdzić, że rok 2023 był okresem intensywnych działań związanych głównie 
z rozwojem infrastruktury drogowej oraz różnorodnych inicjatyw.

Czy mógłby Pan podać orientacyjne wartości inwestycji dokonanych w roku 2023 w gminie?

R.B.: Wartość inwestycji przeprowadzonych wyłącznie w 2023 roku oszacowano na około 15 milionów złotych. Obejmowały one zarówno projekty realizowane przez gminę, jak i te współfinansowane we ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej.

Czy mógłby Pan wyjaśnić, co przyczyniło się do pozyskania tak znaczących budżetów na rok 2023, które umożliwiły przeprowadzenie wielu dużych inwestycji, zarówno gminnych, jak i tych wykonanych we współpracy?

R.B.: Przygotowanie się do realizacji tych przedsięwzięć zajęło nam znaczący okres, około 2-3 lat, ze względu na konieczność planowania oraz umieszczenia ich w strategii rozwoju gminy. W ubiegłym roku wykorzystaliśmy w pełni dostępne środki, zarówno własne, jak i zewnętrzne, które się skumulowały przez te lata, umożliwiając przeprowadzenie tych znaczących projektów.

Panie Wójcie, w kontekście porównań z innymi gminami w kraju, czy mógłby Pan podać aktualną liczbę mieszkańców?

R.B.: Obecnie jest to około 3100 mieszkańców.

koneck
/
fot. materiały prasowe

Czy wszystkie z zaplanowanych inwestycji zostały już zakończone, czy może część z nich nadal znajduje się w procesie realizacji w bieżącym roku?

R.B.: W II połowie tego roku ma się zakończyć budowa Szkoły Muzycznej.

Jakie konkretne plany oraz cele związane z tą inwestycją zostały wyznaczone, a także jakie kroki są podejmowane w celu ich dokonania?

R.B.: Szkoła Muzyczna, będąca jedyną publiczną placówką tego rodzaju w naszym powiecie, ma kluczowe znaczenie dla naszych planów rozwoju. Naszym celem jest ukończenie budowy i oddanie budynku do użytku do końca roku. Obiekt ten będzie wyposażony w klasy dedykowane nauczaniu gry indywidualnej na instrumentach, jak również przestrzenie przeznaczone do nauki w zespołach. Dodatkowo, planowane jest wyposażenie budynku w salę koncertową oraz sale konferencyjne, co umożliwi organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Jak ta inwestycja zasili rynek w nowe miejsca pracy?

R.B.: Ta realizacja przyniesie istotny wkład w generowanie nowych miejsc pracy. Początkowo planujemy zatrudnienie 30 osób, a docelowo oczekujemy, że liczba ta wzrośnie do 40 pracowników. Szkoła Muzyczna przewiduje naukę 250 uczniów, podczas gdy obecnie, w dotychczasowej lokalizacji, kształci się 125 uczniów. Warto zaznaczyć, że dzisiaj w czterech klasach Szkoły Muzycznej zapisanych jest więcej dzieci niż w ośmiu klasach szkoły podstawowej w naszej gminie, co podkreśla duże zainteresowanie edukacją muzyczną wśród mieszkańców naszego powiatu.

Gdzie dokładnie znajduje się budowana Szkoła Muzyczna? Jaka jest jej lokalizacja?

R.B.: Szkoła została zlokalizowana w samym centrum Konecka, na terenie, gdzie wcześniej funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury.

Można powiedzieć, że znajduje się w muzycznym sercu gminy?

R.B.: Z pewnością można tak stwierdzić. Szkoła Muzyczna stanowić będzie centralny punkt życia kulturalnego naszej społeczności. Dzięki nowej sali koncertowej, planujemy również rozszerzyć naszą działalność kulturalną na cały powiat, propagując muzykę i tworząc przestrzeń do artystycznych wydarzeń. Wypoczynek, rozrywka, rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz poszukiwanie miejsca w społeczeństwie to podstawowe i ważne funkcje czasu wolnego dzieci i młodzieży. Planujemy organizację m.in. koncertów charytatywnych i koncertów profilaktycznych propagujących zdrowy tryb życia wolny od uzależnień przemocy i agresji. Od kilku lat uczniowie z naszej gminy biorą aktywny udział w cyklicznym wydarzeniu profilaktycznym pn. „Śpiewające fortepiany” wyrażając bunt i niezgodę na zło otaczającego świata, zwracając jednocześnie uwagę na problem uzależnień i zbyt wczesne sięganie po substancje psychoaktywne. Wszystkie wydarzenia kulturalne, społeczne, charytatywne będą angażowały mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w nich, pozwalając jednocześnie spojrzeć na problematykę dobra wspólnego poprzez troskę o innych.

koneck
/
fot. materiały prasowe

Jakie realizacje planujecie Państwo w celu dalszego rozwoju gminy? Jakie są główne plany na rok 2024?

R.B.: Obecnie skupiamy się na przygotowaniu do wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, zgodnie z zasadami programu Polski Ład - Rozświetlamy Polskę. W tym kontekście podejmujemy już konkretne działania w celu przygotowania zamówienia publicznego. Ponadto, planujemy rozbudowę obiektu szkoły podstawowej, stworzenie dodatkowych pomieszczeń dla domu dziennego pobytu Seniora oraz budowę żłobka. Nie zapominamy również o kontynuacji prac związanych z przebudową dróg, które stanowią istotny element naszej infrastruktury.

koneck
/
fot. materiały prasowe

To będzie wymiana nawierzchni dróg, czy całkowita modernizacja?

R.B.: Planujemy przekształcenie drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku początkowym wynoszącym około 1,5 km. Jednocześnie przygotowujemy dokumentację techniczną na kolejne odcinki dróg, oczekując na możliwe dofinansowanie w celu kontynuacji projektu.

Czy mógłby Pan Wójt powiedzieć, jak na chwilę obecną wyglądają sprawy związane z rozwojem, kulturą oraz oświatą w gminie, zarówno pod kątem realizacji planów, jak i ewentualnych przyszłych działań?

R.B.: Obecnie w gminie mamy wiele inicjatyw mających na celu rozwój kultury i oświaty. Jedną z głównych inwestycji było oddanie nowego obiektu Domu Kultury, który został przebudowany z pomieszczeń po byłym gimnazjum. Organizujemy różnorodne wydarzenia kulturalne o zasięgu gminnym, a nawet powiatowym, mając na uwadze promocję kultury lokalnej. Kontynuujemy rozbudowę oraz doposażanie sal multimedialnych, co stanowi ważny element ciągłego rozwoju oświaty. Corocznie realizujemy różnorodne programy edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień oraz propagujące zdrowy tryb życia, mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców gminy na temat negatywnego wpływu różnych uzależnień na ich zdrowie. W sprawie pomocy mieszkańcy mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2024 r. planujemy utworzyć Gminny Punkt Konsultacyjny w którym będzie udzielana bezpłatna pomoc psychologa dla wszystkich osób, które są zaniepokojone lub dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub innych członków rodziny. Dążymy do tego, aby gmina Koneck była atrakcyjna dla mieszkańców, oferując piękne obiekty rekreacyjne oraz place zabaw. Inwestujemy również w infrastrukturę drogową oraz w budowę żłobka, aby stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. Naszym celem jest kontynuacja działań, które przyniosły pozytywne rezultaty w ostatnich latach oraz dalszy rozwój naszej gminy, widząc w tym wiele szans na przyszłość.

koneck
/
fot. materiały prasowe

Bartosz Parchoniuk

koneck - logo
/
fot. materiały prasowe