Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Lesznowola wiedzie prym!

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
lesznowola
fot. materiały prasowe

Nowoczesna baza edukacyjna, przyjazny samorząd, niepowtarzalne walory krajobrazowe – to atuty, którymi wyróżnia się leżąca w województwie mazowieckim – Lesznowola. O podejmowanych działaniach i planach na  przyszłość rozmawiamy z Marią Jolantą Batycką-Wąsik – Wójtem Gminy.

1. Miasta i Gminy polskie mają coś takiego, jak swój własny charakter… Jaki ma według Państwa Lesznowola?

Gmina Lesznowola jest piękną i dynamicznie rozwijającą się gminą. Choć administracyjnie cały czas jesteśmy gminą wiejską, już niewiele zostało 
z dawnego rolniczego charakteru Lesznowoli, która swego czasu słynęła z uprawy warzyw i kwiatów. Dziś w przeważającej części gmina Lesznowola ma charakter podmiejski – z zabudową jedno i wielorodzinną oraz silną reprezentacją biznesu. Charakter Gminy zmienił się z typowo rolniczego na mieszkaniowo-usługowy. Częściowo zachowaliśmy sielski, spokojny krajobraz, z uwagi na obszary leśne rozciągające się na terenie kilku miejscowości lub z nimi sąsiadujące.

Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odbiera nominację do nagrody Lider Gospodarki Regionalnej
Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odbiera nominację do nagrody Lider Gospodarki Regionalnej /
Materiały prasowe

2. Jakimi wartościami kieruje się Gmina?

Zasadą zrównoważonego rozwoju Gminy oraz troską o Mieszkańców i przedsiębiorców. Jesteśmy samorządem przyjaznym i otwartym na współpracę oraz nowe wyzwania.

3. Czy Gmina posiada jeszcze wolne tereny inwestycyjne, aby ulokować nowych inwestorów?

Gmina jest właścicielem bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych znajdujących się w znakomitej lokalizacji - w Mysiadle, czyli na granicy m.st. Warszawy, wzdłuż drogi krajowej – ulicy Puławskiej. Działki mają łączną powierzchnię 50 ha i są przeznaczone na sprzedaż oraz do oddania w dzierżawę. Zgodnie z obowiązującym dla tego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki przeznaczone są pod różnorodne usługi z wykluczeniem tych, które są uciążliwe dla środowiska.

4. Co jest siłą napędową rozwoju Gminy?

Siłą napędową jest sprawny samorząd oraz kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy.

5. Jakie są najprężniej działające przedsiębiorstwa w regionie?

Według danych GUS w 2022 roku na terenie naszej Gminy funkcjonowało aż 9536 podmiotów gospodarczych. To naprawdę imponująca liczba jak na gminę wiejską i fenomen w skali kraju. Są to zarówno jednoosobowe działalności, firmy rodzinne jak i duże spółki z udziałem kapitału polskiego 
i zagranicznego. Do tych najbardziej rozpoznawalnych należy np. McCormick Polska – czyli właściciel marki Kamis, Eveline Cosmetics, Browar Jabłonowo, Wilo Polska czy firmy funkcjonujące w ramach Centrum Azjatyckiego w Wólce Kosowskiej.

6. Jakie czynności podjęła Gmina w ostatnich latach, aby podnieść standard życia mieszkańców?

Lesznowolski samorząd jest przede wszystkim skupiony na wysokiej jakości edukacji i to właśnie na ten cel przeznaczamy największą część budżetu. 
W efekcie gminna baza edukacyjno-sportowa jest na bardzo wysokim poziomie, możemy również poszczycić się znakomitymi wynikami nauczania. Samorząd w ostatnim czasie równocześnie realizował trzy duże inwestycje oświatowe - budowę szkoły podstawowej w miejscowości Zamienie (jest to nasza kolejna, szósta szkoła podstawowa), budowę gminnego przedszkola w miejscowości Wólka Kosowska oraz rozbudowę 
i modernizację szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej.

Wysoki standard edukacji i renoma gminnych szkół, to inspiracja dla nowych mieszkańców, którzy się u nas osiedlają a przyjazne warunki dla przedsiębiorczości inspirują nowe podmioty gospodarcze do inwestowania właśnie u nas.

Herb Gminy Lesznowola
/
Materiały prasowe

7. Czy mogą Państwo pochwalić się nietypowymi rozwiązaniami, elementami, które wyróżniają Państwa na tle innych Gmin?

- Wielokulturowa społeczność (ok. 30% obywateli Azji);

- Wielokulturowa edukacja;

- Jeden z najwyższych w kraju wskaźników dot. Jakości edukacji;

- Prawie cały obszar (ok. 98%) Gminy posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, co jest magnesem dla przyszłych mieszkańców i inwestorów;

- Sprawny i przewidywalny samorząd.

8. Plany na przyszłość…

Kontynuowanie realizacji Polityki Zrównoważonego Rozwoju Gminy, zwłaszcza w obszarach edukacyjnych, rekreacyjnych i infrastrukturze drogowej.

www.lesznowola.pl

Martyna Muszczak