Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Faktoring przyszłością dla sektora medycznego

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Panorama Gospodarcza
Po prawej: Prezes Zarządu EndoFund S.A. Piotr Cioch, po lewej: Redaktor Naczelny Redakcji Panoramy Gospodarczej Bartosz Parchoniuk
Materiały prasowe

EndoFund S.A. zapewnia małym i średnim firmom z sektora medycznego refinansowanie zobowiązań kontrahentów, pozwalając na swobodne funkcjonowanie na rynku. O branży, rozwoju i zaletach faktoringu opowiada Prezes Zarządu Piotr Cioch.

EndoFund S.A. To świeży podmiot na polskim rynku usług finansowych dla sektora medycznego, proszę opowiedzieć jak wyglądały Państwa początki.

Nasza historia sięga 2018 roku. Działając na rynku medycznym przez ponad 10 lat jako podmiot EndoLink, spotkaliśmy się z dużym problemem dotyczącym płynności finansowej we współpracy z szpitalami. Współpracowaliśmy z placówką, która dość mocno “zachwiała” naszą działalnością i postanowiliśmy coś z tym zrobić. Założyliśmy spółkę akcyjną EndoFund, skupiając się na mikro i małych przedsiębiorstwach, bo te podmioty mają największy kłopot z wejściem na rynek medyczny, a także z finansowaniem własnego działania.

Właśnie, występuje Pan również w charakterze Prezesa Zarządu w podmiocie EndoLink Sp. z o.o. Proszę opowiedzieć kilka słów o tym przedsięwzięciu.

EndoLink jest dystrybutorem sprzętu medycznego. Na początku była to jednoosobowa działalność, która finalnie przeobraziła się w spółkę komandytową i stała się importerem urządzeń, a EndoLink Sp. z o.o. został dystrybutorem sprzętu na rynku medycznym w Polsce. Wraz z rozwojem skoncentrowaliśmy się na wąskiej specjalizacji. Obszar naszych działań skupia się na dystrybucji nietypowych i nie posiadających bezpośredniej konkurencji produktów, których zadaniem jest leczenie tętniaków, a także rozwarstwień aorty brzusznej i piersiowej.

Jak obecnie kształtuje się oferta EndoFund S.A.?

Dzięki naszym środkom współpracujące z nami firmy mogą poprawić swoją płynność finansową. Faktoring można wykorzystać jako rozwiązanie krótkoterminowe. Jest to narzędzie, które pomaga ustalić wiarygodność oraz zdolność kredytową kontrahentów. Umożliwiamy naszym partnerom możliwość wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności, bez konsekwencji dla płynności finansowej.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z faktoringu?

Z faktoringu mogą skorzystać firmy, które chcą się rozwijać i kupić towar, a nie posiadają płynności finansowej. Przykładowo - szpitale nie mogą wyrazić zgody na cesję ich wierzytelności na osoby trzecie i powstaje problem zabezpieczeń dla banku. Wtedy wkraczamy do gry, wspieramy faktoringowo podmioty, nie wymagając przy tym ewentualnej cesji jako zobowiązania. Działamy na rynku medycznym i wiemy z kim współpracować, żeby nie narazić się na ewentualne kłopoty finansowe.

Co wyróżnia Państwa podmiot na tle konkurencji?

Nasza firma jest wynikiem połączenia doświadczenia biznesowego z bankowości, ubezpieczeń i rynku medycznego. Jest to zdecydowana przewaga nad konkurencją. Za pośrednictwem Billecta Finance współpracujemy ze szwedzką grupą kapitałową SAVELEND i obecnie jesteśmy w trakcie negocjacji nowej, wielokrotnie wyższej kwoty niż w przypadku naszej pierwszej umowy.

Oferują Państwo możliwość zainwestowania w EndoFund S.A. i stania się akcjonariuszem spółki. Skąd pomysł na taki model biznesowy?

Spółce akcyjnej zdecydowanie łatwiej pozyskać fundusze i zrobić emisję akcji dla konkretnego podmiotu. Łatwiej przedstawić to w formie zbiórki crowdfundingowej. Dzięki temu modelowi biznesowemu wejście na giełdę jest dużo prostsze. Od samego początku planowaliśmy to zrobić w tej formie, mając z tyłu głowy przyszłą współpracę z rynkiem finansowym.

Jakie są korzyści z tego tytułu dla potencjalnego inwestora?

Przede wszystkim jest to czynny udział w dywidendzie, a po wejściu na NewConnect inwestor będzie miał możliwość sprzedaży swoich akcji. Należy pamiętać, że istnieje duże prawdopodobieństwo wyższych cen akcji niż w dniu ich zakupu, a to dodatkowy plus.

Jak kształtują się plany rozwojowe firmy EndoFund S.A. na najbliższe lata? I jakie są Państwa największe dotychczasowe sukcesy?

Jesteśmy na etapie rozmów z kilkoma funduszami zagranicznymi. Chcemy wejść na rynki europejskie, a w tym momencie stale rozwijamy się na krajowym rynku. Zasada działania się nie zmienia. W przeciągu półtorej roku zrobiliśmy faktoring na poziomie około 7-u milionów złotych (faktury kontrahentów). Na tą chwilę w obrocie mamy około 3.5 miliona złotych.

Bartosz Parchoniuk

EndoFund logo
/
Materiały prasowe