Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Instytut Chemii Organicznej PAN liderem wśród Instytutów

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Daniela T. Gryko
Materiały prasowe

Flagowy projekt profesora Daniela T. Gryko

Najważniejszym projektem, nad którym pracuje prof. Gryko jest projekt dotyczący uzyskania fotostabilnych barwników, które emitują światło czerwone. Fundamentalną rolę w finansowaniu tych badań odgrywa grant TEAM (POIR.04.04.00-00-3CF4/16-00) z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dzięki któremu możliwa jest praca zespołu. Kluczowym celem projektu jest odkrycie barwnika emitującego czerwone światło, który jednocześnie będzie potrafił przetrwać w komórce naświetlanej promieniowaniem laserowym ok. 30 minut. W 2021 r. zespół prof. Gryko odkrył barwniki posiadające dwa atomy boru, które są trwalsze niż te stosowane komercyjnie. Ogromna większość informacji dotyczących funkcjonowania komórek pochodzi z badań za pomocą tzw. obrazowania fluorescencyjnego. Jedną z nowoczesnych technik obrazowania jest mikroskopia typu STED (ang. stimulated emission depletion), dzięki której możemy przekroczyć limit dyfrakcji, który wynosi mniej więcej 200-500 nm. Oznacza to, że przy jej użyciu można lepiej zaobserwować organelle komórkowe i biocząsteczki. Mikroskopia ta opiera się na użyciu światła laserowego o dużej mocy, co powoduje rozpad cząsteczek barwników organicznych. W obrazowaniu fluorescencyjnym można stosować światło o rożnej długości fali, ale w przypadku użycia światła niebieskiego (posiadającego dużą energię) dochodzi do zniszczenia komórki. Korzystne jest więc zastosowania promieniowania o niskiej energii, czyli światła czerwonego. Jest to szczególnie ważne w przypadku badań biologicznych, które wymagają obserwowania procesów zachodzących w komórce przez dłuższy okres czasu.

Instytut Chemii Organicznej Ambasadorem Innowacyjności

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej, prof. Daniel T. Gryko doskonale wie, iż o wiedzy i doświadczeniu, a także sukcesach Wydziału należy mówić głośno. W dniu 25 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyło się V Międzynarodowe Forum Gospodarcze, organizowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Prof. Gryko wziął udział w tym wydarzeniu jako prelegent w sesji dyskusyjnej pt. „Potencjał polskich innowacji”. Wraz z innymi uczestnikami debaty poruszane były kwestie rozwiązań jutra, potencjału polskich badaczy czy blokad w rozwoju innowacyjności. W mojej ocenie inicjatywa taka jak Międzynarodowe Forum Gospodarcze jest niezwykle ważna i potrzebna. Dla nas, środowisk akademickich, to doskonała okazja do zaistnienia, zaprezentowania się w środowisku przedsiębiorców. To dobre miejsce, aby nauka mogła kooperować z biznesem – mówi prof. Daniel T. Gryko. Po części dziennej, odbyła się gala wieńcząca wydarzenie, podczas której profesor odebrał uroczyście z rąk prezesa Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki, Michała Pomarańskiego nagrodę Ambasador Innowacyjności. Nagroda jest uhonorowaniem lat pracy, wysiłku i determinacji w badaniach, a także przyznawana jest za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji.

Martyna Papiernik

instytut chemii organicznej logo
/
fot. materiały prasowe