Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

„Odcisk palca” cząsteczki

Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Dr Marta Michalska-Domańska
Dr Marta Michalska-Domańska
dr M. Jakubaszek
fot. materiały prasowe

Spektroskopia Ramanowska to technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów. Czy można udoskonalić tą metodę? Na ten temat rozmawiam z Panią dr Martą Michalską-Domańską, która na co dzień kieruje zespołem badawczym w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Dr Marta Michalska-Domańska została laureatką IX edycji konkursu NCBR w ramach programu LIDER. Realizuje projekt pn.: „Materiały kompozytowe składające się z anodowego tlenku tytanu i metali szlachetnych jako podłoża do wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana”. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii produkcji nowatorskich podłoży do SERS (Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana), które pozwolą uzyskać powtarzalne widma o wysokim stopniu wzmocnienia. W tym celu wykorzystywane są matryce anodowego tlenku tytanu, które następnie zostają pokryte nanometrycznym metalem szlachetnym. SERS to metoda, w której wykorzystuje się zjawisko rozpraszania światła. Pozwala ona na uzyskanie widma charakterystycznego dla danego związku, a nawet dla pojedynczej cząsteczki, czyli tzw. „odcisku palca” związku chemicznego. Główne zastosowanie tej metody to dbanie o jakość leków i żywności, zatem projekt Pani doktor ma ogromne szanse przysłużyć się społeczeństwu. Dzięki zastosowaniu tej techniki badawczej możliwe jest wykrycie znikomych ilości substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, a co za tym idzie pozwala na lepszą kontrolę jakości produktów, które trafiają w nasze ręce. Projekt obecnie jest w końcowej fazie i w niedługim czasie powstanie zgłoszenie patentowe.

Dr Marta Michalska-Domańska
Dr Marta Michalska-Domańska /
dr M. Jakubaszek /
fot. materiały prasowe

Pani dr Marta Michalska-Domańska doskonale wie, iż o wiedzy i doświadczeniu, a także sukcesach należy mówić głośno. W dniu 25 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyło się V Międzynarodowe Forum Gospodarcze, organizowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Dr Michalska-Domańska wzięła udział w tym wydarzeniu jako prelegentka w sesji dyskusyjnej pt. „Potencjał polskich innowacji”. Wraz z innymi uczestnikami debaty poruszane były m.in. takie zagadnienia jak potencjał polskich badaczy, polskie innowacje na arenie międzynarodowej czy rozwiązania jutra. W mojej ocenie inicjatywa taka jak Międzynarodowe Forum Gospodarcze jest niezwykle ważna i potrzebna. Dla nas, środowisk naukowych, to doskonała okazja do zaistnienia, zaprezentowania się w środowisku przedsiębiorców. To dobre miejsce, aby nauka mogła kooperować z biznesem – mówi dr Marta Michalska-Domańska. Po części dziennej, odbyła się gala wieńcząca wydarzenie, podczas której Pani doktor odebrała uroczyście z rąk prezesa Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki, Michała Pomarańskiego nagrodę Ambasador Innowacyjności. Nagroda jest uhonorowaniem lat pracy, wysiłku i determinacji podczas realizacji prac badawczych. Przyznawana jest również za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji.

Martyna Papiernik

_______________________________________________

Dr Marta Michalska-Domańska była kierownikiem 8 projektów badawczych na łączną kwotę ponad 3,8 miliona złotych. Obecnie realizuje projekty LIDER (NCBiR, LIDER/50/0199/L-9/17/NCBR/2018) oraz OPUS (NCN, 2019/35/B/ST5/04215). Jest współautorem 43 artykułów naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, 14 rozdziałów i 5 książek anglojęzycznych. Brała udział w ponad 50 międzynarodowych konferencjach naukowych, wśród których w 16 była zaproszona jako KeyNote lub Invited Speaker. Jest promotorem prac dyplomowych studentów studiów inżynierskich jak i magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej oraz TU Delft w Holandii, a także promotorem pomocniczym doktoranta.

Dr Marta Michalska-Domańska
/
fot. materiały prasowe

Projekt finansowany przez:

ncbr logo
/
fot. materiały prasowe
ncn logo
/
fot. materiały prasowe